Giấy tiêu đề

Giấy tiêu đề là một phần rất quan trọng trong hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó là công cụ truyền tải thông tin và giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn đến đối tác và khách hàng. Giấy tiêu đề có kích thước (21 x 29.7) cm thường được dùng để in thư ngỏ, thư mời, bảng báo giá, hợp đồng và các tài liệu khác trong văn phòng. Logo sẽ làm nổi bật thương hiệu của doanh nghiệp, làm tăng thêm phần trang trọng và giá trị nội dung mà bạn muốn gửi đến khách hàng.