Danh thiếp

Danh thiếp đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh, tạo thương hiệu cá nhân, công ty hay doanh nghiệp ngay ở lần đầu tiếp xúc gặp khách hàng. Tuy “nhỏ mà có võ” là câu nói rất đúng dành cho danh thiếp. Chỉ với kích thước nhỏ bé (5.4 x 9) cm nhưng nó đã chứa đựng tất cả các thông tin về doanh nghiệp của bạn, thông qua đây khách hàng dễ dàng kết nối, giao lưu và hợp tác với bạn.